Nyheter 2024

Nyheter 2024

1 Januari

Året som gått 2023

Jag vill börja med att rikta ett STORT TACK till er valpköpare som startar era hundar på drev/spår prov, utställning samt BPH beskrivning.
Det är oerhört viktigt för mig som uppfödare att ni startar era hundar på prov, utställning samt BPH.


Tio hundar har startat på drevprov – Yänta, Yakira, Valsa, Twittra, Zegra, Zeiss, Zerox, Winchester, Xingo ochTikka.


Fem Svenska drevchampionat samt ett Finskt drevchampionat

*SEJdCH Rondodrevets Twittra
*SEJdCH Rondodrevets Winchester
*SEJdCH FINJdCH Rondodrevets Zegra
*SEJdCH Rondodrevets Yakira
*SEJdCH Rondodrevets Zeiss

Tre hundar har startat på viltspårprov Twittra, Zeiss och Älva.

Nio hundar har varit på utställning – Zeiss, Zodiac, Zerox, Zinnia, Äster, Ögonfallande Iris, Ögonfallande Sela, Ögon- Sten och Ögon- Cacao.

 

BPH beskrivning har utförts av –  Zeger, Zegra, Zerox, Zinnia, Åska, Årla, Älva och Äster.
Kenneln har tilldelats 2 BPH Diplom.


Kenneln har fått sitt 7:e Bruksavelspris från SKK  - SEJdCH SEvCH Rondodrevets Rea

 

FINJdCH SEJdCH SEvCH Rondodrevets Udda har nu tilldelats taxklubbens bruksavelspris i brons och silver.


NORDJDCH Rondodrevets Vilton till ditt bruksavelspris i brons från taxklubben.


SEvCH SEUvCH Rondodrevets Vida har nu tilldelats taxklubbens bruksavelspris i brons.


Vi har firat 25 år som Rondodrevets kennel.


Tre nya valpkullar:
21 februari föddes 6 valpar efter SEJdCH Rondodrevets Xantippa, Ö-kullen.
20 juni föddes 4 valpar efter SEJdCH Rondodrevets Yaga,  A-kulen.
30 juni föddes 8 valpar efter SEvCH SEUvCH Rondodrevets Vida, B-kullen.

 

SEJdCH Rondodrevets Winchester har blivit pappa till 6 valpar.

 

Nu ser vi fram emot ett Nytt Spännande År 2024 tillsammans med er valpköpare.
Planer för nya valpar planeras under kommande år.

31 Januari

Varje år räknar jag i hop poäng för alla starter på prov och utställningar som avkommor från Rondodrevets kennel startat på, för varje enskild hund.
Priset har jag döpt till -
”Årets Rondodrevare”
År 2023 blev FINJDCH SEJDCH SEvCH Rondodrevets Zegra årets Rondodrevare
Grattis Zegra och Per!

26 Januari

I dag startade Rondodrevets Yänta på drevprov och tod där med sin tredje 1:a pris och kan nu titulera sig SEJdCH.

GRATTIS Yänta och Ulf!

7 Februari

Tisdag den 30 januari startade Rondodrevets Åska på ordinarie drevprov och tilldelades ett 1:a pris

Grattis Åska och Johan, vilket fint avslut på denna säsong!

26 Februari 

Svenska Taxklubbens Bruksavelspris i silver har tilldelats -

SEJDCH SEvCH SEUdvCH Rondodrevets Sako. Grattis!


28 Februari

Idag fick Rondodrevets kennel sitt 7:e Bruksuppfödarpris från SKK.

STORT TACK till er valpköpare som meritera era taxar.


SEJDCH Rondodrevets Yakira

SEJDCH Rondodrevets Wenatrix

FINJDCH SEJDCH SEVCH Rondodrevets Zegra

SEJDCH Rondodrevets Twittra

SEJDCH Rondodrevets Zeiss

SEJDCH Rondodrevets Yänta